Nhu Cầu vitamin D Của Trẻ có Thay Đổi Theo Mùa Không?

Nhu cầu Vitamin D ở trẻ và cả người lớn sẽ thay đổi theo mùa. Do mùa hè nắng hơn, nhu cầu Vitamin D sẽ ít hơn. Khi mùa đông, nhu cầu Vitamin D của trẻ lại nhiều hơn. Điều này có đúng không? Cách hiểu không đúng về nhu...

Call Now Button
Paste your AdWords Remarketing code here