Chỉ Tắm Nắng Trong Thai Kỳ Không Cung Cấp Đủ Vitamin D

Tắm nắng trong thai kỳ có thể cung cấp thêm Vitamin D cho mẹ. Nhưng Vitamin D từ ánh nắng mặt trời có đủ cho cả nhu cầu của cả mẹ và bé không? Một nghiên cứu mới đã cho thấy ánh nắng mặt trời sẽ không cung cấp đủ...

Call Now Button
Paste your AdWords Remarketing code here